Arvaa Kespro Messukiertueella osastollamme syntyvä jätteen määrä & voita Chez Mariuksen lahjakortti

KILPAILUN SÄÄNNÖT

JÄRJESTÄJÄ
Fredman Professional Oy, y-tunnus 2743819-2, osoite: PL 2, 02601 Espoo (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Fredman”).

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?
Kilpailuun voivat osallistua horeca-alalla työskentelevät yli 16-vuotiaat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?
Kilpailuaika on 25.8.-30.9.2022. Osallistut arvontaan täyttämällä verkkosivuilla olevan kampanjalomakkeen.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan lahjakortti Chez Marius -keittiötarvikekauppaan. Palkinnon arvo on 200 euroa. Voittaja arvotaan Kespron messukiertueen jälkeen kaikkien osallistuneiden joukosta.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti kampanjalomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fredmanilla on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse. Fredmanilla on oikeus julkaista voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Fredmanin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Fredman käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fredmanin tietosuojaselosteesta verkkosivuiltamme.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fredman vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
Osallistuja vapauttaa Fredmanin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fredmanin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fredman ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

MUUT EHDOT
Fredman ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fredman pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.