Älykäs keittiö on vastuullinen keittiö

20.3.2018

Viime aikoina on tuntunut siltä, että maailman tila on viimeinkin saanut suomalaiset havahtumaan toden teolla. Enkä nyt tarkoita pelkästään ympäristöaktivisteja tai ”ituhippejä”. Myös perinteisesti vähän konservatiivisemmissa piireissä puhutaan nyt järkyttyneinä esimerkiksi siitä, miten meret täyttyvät muovijätteestä. Bisnestapaamisissakin haetaan jatkuvasti ratkaisuja esimerkiksi muovijätteen ja ruokahävikin vähentämiseksi.

Totta onkin, että yritysmaailmalla on näiden kriisien hoitamisessa iso vastuu. Julkisilla toimijoilla ja tavallisilla kansalaisilla on omat tehtävänsä, mutta uskaltaisin väittää, että kaikkein raskain taakka on meillä, jotka teemme päätöksiä yrityksissä.

Muovikriisin ja ruokahävikin vastainen taistelu koskevat erityisesti meitä, jotka teemme töitä ruoka- ja ravintola-alalla. Muovia käytetään paljon ruoan pakkaamisessa ja käsittelyssä, koska se on erinomainen materiaali ruoan hygieenisyyden ja säilyvyyden ja siten ruokaturvallisuuuden varmistamiseksi. Silti näistä materiaaleista kierrätetään vain murto-osa. Hävikin ja sen vähentäminen taas on keskeinen osa ravintoloiden resurssitehokkuutta.

Nämä asiat koskevat myös Fredman Groupia. Sitoutumisemme vastuullisuuteen ei koske ainoastaan sitä, mitä me voimme tehdä omassa toiminnassamme. Se koskee myös sitä, miten voimme auttaa asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme toimimaan entistä vastuullisemmin.

Panostuksemme älykkääseen keittiöön on myös panostus vastuullisuuteen. Digitaalista omavalvontaa ja dataa hyödyntävät ammattikeittiöt säästävät aikaa ja resursseja – ja siten myös luontoa. Automatisoitu omavalvonta vähentää esimerkiksi merkittävästi ruoan pilaantumista ja hävikkiä.

Kyse on myös asenteesta. Ne keittiöammattilaiset, jotka panostavat älykkäisiin ratkaisuihin, analysoivat omaa toimintaansa muutenkin keskimääräistä tarkemmin. Useimmiten he pyrkivät kehittämään myös toimintansa vastuullisuutta.

Paraskaan data ja parhaatkaan palvelut eivät vielä poista jäte- tai hävikkiongelmaa kokonaan, mutta keittiöt ja niiden palvelut kehittyvät jatkuvasti. Matka kohti älykästä vastuullisuutta on alkanut!

Peter Fredman
Hallituksen puheenjohtaja
Fredman Group Oy

Copyright © Fredman Group 2018

Fredman Group