Strategia on joukkuelaji

28.9.2018

Viime vuosina on puhuttu paljon henkilöbrändeistä ja mielipidejohtajuudesta. Keskustelu on ollut aivan aiheellista. Johtajilla ja yritysten avainhenkilöillä on todellakin oma tärkeä roolinsa organisaatioidensa viestinviejinä. On mahdotonta kuvitella, että kukaan muu osaisi esimerkiksi kertoa yrityksen strategiasta ulkopuolisille tai edustaa yrityksen brändiä siinä surkeassa tapauksessa, että ylin johtokaan ei osaa.

Kukaan ei kuitenkaan luo strategiaa tai brändiä yksin. Eikä kukaan toteuta niitä yksin.

Juuri tästä on kyse myös tänään järjestettävässä Fredman-päivässä. Meillä on tapana kokoontua kerran vuodessa yhteen koko konsernin voimin oppimaan yhdessä ja tutkimaan tulevaisuuden suuntaviivoja. Samalla tilaisuuden tarkoitus on kiittää koko yrityksen väkeä kuluneesta vuodesta.

Fredman Groupissa on tapahtunut vuoden aikana paljon. Olemme saaneet uusitun strategiamme toteutuksen täyteen vauhtiin ja olemme keskittäneet kaikki voimavaramme täydellisen keittiön luomiseen. Organisaationa olemme järjestäytyneet uudelleen sekä vahvistaneet johtamisresursseja merkittävästi strategiamme tahtotilan mukaisesti. Ensi vuoden alussa nykyisten tytäryhtiöiden rinnalla käynnistyy myös palveluliiketoiminnasta vastaava Fredman Perfect Kitchen.

Myös brändiemme uusiutuminen on edennyt vauhdilla. Yli 50-vuotias ESKIMO-brändimme on saanut uuden vision ja suunnan. Ammattikeittiö puolelle olemme luoneet uuden digitaalisen food tech palvelukokonaisuuden, joka koostuu omavalvonnan digitalisoivasta Fredman Pro -palvelusta, toimintoja automatisoivasta Kitchen Robo -palvelusta sekä älykkäästä keittiönjohtamispalvelusta Chefsteinista.

Perheyrityksessä omistajan täytyy toimia firman puhemiehenä ja johtaa joukkojaan edestä, varsinkin silloin kun oma nimi on myös yrityksen nimissä. Samalla johtajan täytyy olla tietoinen omasta pienuudestaan.

Nykymaailmassa yrityksen jokainen työntekijä on sen lähettiläs ja strategian toteutukseen tarvitaan jokaisen työpanosta.

Fredman-päivän tarkoituksena on kiteyttää strategia kaikille niin, että koko yritys kulkee varmasti samaan suuntaan. Yhdessä on myös tarkoitus juhlistaa onnistumista, sillä strategia on joukkuelaji. Ja niin kuin joukkuelajeissa on tapana sanoa onnistumisen hetkellä: kiitos kuuluu koko joukkueelle!

Peter Fredman
Hallituksen puheenjohtaja
Fredman Group

Copyright © Fredman Group 2018

Fredman Group