Muutoskestävyyttä tieteen opein

11.12.2019

Muutos, tuo toisten rakastama ja toisten pelkäämä termi. Siitä on tullut joka päiväistä maailmassa, jossa edistys kulkee eteenpäin vauhdilla, ja taaksepäin ei katsota. Fredmanilla muutos on ollut jo pitkään osa työarkea, eikä tahti varmasti tule hidastumaan tulevaisuudessa – päinvastoin!

Pääsin osallistumaan Muutostoimisto Flow’n yhteistyössä Change Partners’in kanssa järjestämään Prosci muutosjohtamisen sertifiointikoulutukseen, jossa tutustuttiin tapoihin tuoda muutos toimivasti osaksi organisaation tekemistä, yksilöt huomioiden.

Tehokas muutosjohtaminen auttaa yritystä onnistumaan

Prosci-menetelmän pohjalla on 20 vuotta tutkimusta, ja ohjelma on käytössä 80 %:ssa Fortune 100 -yhtiöistä. Tieteen pohjalta on kehitetty malleja ja työkaluja, joiden avulla muutosvastarinnan vaihetta saadaan lievennettyä ja lyhennettyä, ja pääsyä uuteen normaaliin nopeutettua ja helpotettua. Proscin opit skaalautuvat niin isompiin, koko liiketoimintaa koskeviin muutoksiin kuin vaikka uuden IT-järjestelmän käyttöönottoprojektiin.

Jokaisen projektin alussa arvioidaan muutosprojektin kohteena olevaa toimintoa monelta kantilta, ja laaditaan tarvittavat suunnitelmat kuten muutosstrategia, sponsorin tiekartta, viestintäsuunnitelma ja valmennussuunnitelmat muutoksen kohteena olevalle henkilöstölle. Muutoksen läpiviennin vaiheet ovat tietoisuus, halu, osaaminen, kyvykkyys ja vahvistaminen. Jokaisen näistä tulee täyttyä, jotta muutos toteutuu halutulla tavalla.

Keskittyminen ihmisaspektiin

Muutoksen läpiviennissä kahden henkilön viestintä ja kyvykkyydet toimia rooleissaan ovat todella tärkeitä. Ylintä johtoa edustava sponsori kertoo, mikä muuttuu ja miksi, kun taas lähiesimiehet kertovat tiimeilleen miten heidän työnsä tulee muuttumaan. Fredmanilla omistajaveljekset Peter ja Clas Fredman ovat toimineet muutossponsoreina ja viestineet koko henkilöstölle yhtiön haluttua suuntaa. Viime vuodesta alkaen, tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat ottaneet tätä viittaa harteilleen ja sponsoroineet muutosta edelleen johtamissaan yrityksissä. Esimiesviestintää on pyritty koko ajan lisäämään, ja ensi vuoden syksyllä toteutetaan esimiehille yhteinen koulutus, josta he saavat lisää oppia ja toisistaan vertaistukea. Projektijohtamisen kulma onkin meillä kunnossa, muutosjohtamisen ihmisaspektiin voimme keskittyä vielä nykyistä enemmän. Liian usein olemme ensimmäisen koulutuksen jälkeen luottaneet siihen, että asia on nyt loppuun viety, eikä enää vaadi niin suurta huomiota.

Nykyaikainen muutosjohtaminen ei ole enää pelkkää viestintää, vaikka sen arvoa ei voi todellakaan muutoksen johtamisessa yhtään väheksyä! Sen sijaan, se on kokonaisvaltaista johtamista, jolla pyritään varmistamaan bisnestavoitteisiin pääsy. Prosci tarjoaa hyvin systemaattisen ja monta näkökulmaa omaavan tavan johtaa muutosta, ja saada projektit maaliin toivotussa aikataulussa ja organisaation mukanaolo varmistaen.  Nämä opit huomioiden lähdemme Fredmanilla kehittämään omaa muutosjohtamistamme entistä suunnitelmallisemmaksi.

Marju Vroman
HR-päällikkö
Fredman Group Oy

Fredman Group