Mitä omavalvonta tarkoittaa?

Omavalvonta on vieras sana monelle, joka ei työskentele Horeca-alalla. Ravintola-alan ammattilaisille se on kuitenkin tuttu asia ja osa jokapäiväisiä työrutiineja.

Omavalvonnan idea on yksinkertainen. Ravintola tekee itselleen suunnitelman, jolla ruokaturvallisuus varmistetaan ja oman toiminnan riskit kartetaan. Omavalvontaa toteuttaa jokainen ravintolan työntekijä, jotta asiakas voi nauttia parhaista mauista turvallisesti.

Omavalvonta tarkoittaa kahta asiaa:

1) Kirjallista omavalvontasuunnitelmaa ja siihen liittyvää kirjanpitoa. Riskejä arvioidaan jo omavalvontasuunnitelman laatimisvaiheessa, ja kirjanpitoon voidaan palata esimerkiksi silloin, jos tulee esiin ruokamyrkytysepäily.
2) Työntekijöiden tapaa toimia. Omavalvonnan toteuttaminen ja ruokaturvallisuuden varmistaminen kuuluvat jokaiselle.

Mikä on omavalvontasuunnitelma?

Omavalvontasuunnitelma kerää ravintolan omat tavat yhteen säädösten kanssa, ja toimii samalla ohjeena työntekijöille. Omavalvontaa tarvitaan, sillä on paljon yhteisiä määräyksiä esimerkiksi siitä, miten elintarvikkeita tulee käsitellä ja missä lämpötiloissa niitä tulee säilyttää. Mikrobit pääsevät lisääntymään, jos ruokaa säilytetään liian lämpimässä. Siksi ammattikeittiöissä laitteiden ja annosten lämpötiloja seurataan kotioloja tarkemmin.

Työntekijöiden henkilökohtainen hygienia ja pintojen puhtaus vaikuttavat ruoan turvallisuuteen. Erilaisilla omavalvonnan tehtävillä pidetään huolta siitä, että ruoka pysyy turvallisena, vaikka työntekijät vaihtuvat työvuoroittain.

Omavalvontasuunnitelmat ovat yritysten omia asiakirjoja. Viranomaisten tarkastuksia varten omavalvonnan kirjanpito pitää säilyttää vähintään vuoden ajan, elintarvikkeen käsittelystä tai siihen merkityn vähimmäissäilyvyysajan päättymisestä laskettuna. Kirjanpito voi olla kokonaan digitaalisessa muodossa.

Digitaalisen omavalvonnan edut

Kiireessä omavalvonta muuttuu usein hyvistä suunnitelmista huolimatta sekalaisiin kansioihin mapitetuiksi epäselviksi ruutupaperimerkinnöiksi. Omavalvontaa ei voi ulkoistaa, mutta sen voi toteuttaa älykkäästi, digitaalisesti.

Omavalvontasovellukset, kuten Fredman Pro, helpottavat sekä päivittäistä työtä keittiössä, että omavalvonnan kirjanpidon tarkastelua. Kynät ja ruutulehtiöt poistuvat keittiöstä, aikaa säästyy – ja keittiön johtaminen helpottuu. Kaikki työtehtävät keittiön siivoukseen, omavalvontaan ja pintapuhtausnäytteisiin liittyen on mahdollista hoitaa mobiilisovelluksella.

Omavalvonnan kirjaukset tallentuvat suoraan pilvipalveluun, kun työntekijät suorittavat omavalvonnan tehtäviä Fredman Pro -mobiilisovelluksella ja langattomilla Bluetooth- mittalaitteilla.

Automatisoidut digitaaliset palvelut apuna

Kylmälaitteisiin, uuniin ja astianpesukoneeseen asennettavat Kitchen Robo -sensorit helpottavat työntekijöitä omavalvonnan työtehtävissä huolehtimalla laitteiden lämpötilojen mittaamisesta. Kitchen Robo kirjaa lämpötiloja automaattisesti 24/7 omavalvonnan pilvipalveluun ja hälyttää poikkeamista. Näin työntekijöillä jää enemmän aikaa valmistaa parhaita makuja.

Omavalvonnan kirjanpitoa voi tarkastella etänä pilvipalvelusta, eikä tarkastelu vaadi fyysistä läsnäoloa ravintolassa, saatikka oikean kansion etsimistä ja selaamista.

Mobiilisovelluksen eri kieliversiot mahdollistavat omavalvonnan tasalaatuisen toteuttamisen työkielestä huolimatta.

Lakisääteinen velvollisuus omavalvontaan

Ammattikeittiöillä on lakisääteinen velvollisuus omavalvontaan. Omavalvonnan ei kuitenkaan tulisi olla ”pakkopullaa”, jota tehdään pelkästään viranomaisia varten. Sen sijaan omavalvonnan tulisi oivalluttaa työntekijöitä ymmärtämään työtään paremmin, jotta koko keittiön toiminta tehostuu ja ruokaturvallisuus varmistetaan. Omavalvonta on osa täydellistä keittiötä! Haluamme nostaa omavalvonnan aterioiden herkullisuuden, turvallisuuden ja laadun kehittämiseen tähtääväksi työksi. Haluamme auttaa sinua huolehtimaan omavalvonnan rutiineista älykkäämmin.

Näiden kysymysten avulla voit pohtia, onko omavalvonta hoidettu sinun ammattikeittiössäsi älykkäästi:

  • Onko ravintolassa käytössä digitaalinen sovellus, joka tallentaa omavalvonnan kirjaukset pilvipalveluun vai kirjataanko omavalvontamerkinnät kynällä ruutupaperille ja mapitetaan kansioon?
  • Löytyykö toimipisteestä paljon irrallisia paperisia muistilistoja?
  • Onko omavalvontasuunnitelma, hygieniapassit ja raportit tallennettu samaan tietokantaan vai säilytetäänkö niitä paperiversioina erillisissä kansioissa?
  • Onko sinulla mahdollisuus näyttää valmiit reaaliaikaiset raportit viranomaiselle vai joudutko itse laatimaan raportin?
  • Hälyttääkö laitteet vika- ja riskitilanteista, jotta voi ennakoida huoltotarpeita?
  • Saako ruokahävikin määrän kirjattua helposti?
  • Onko keittiön laitteissa (kylmiöt, pakastin, uunit ja pesukoneet jne.) asennettuna huomaamattomat sensorit, jotka tallentavat automaattisesti lämpötiladataa?
  • Saako pintapuhtausnäytteen tuloksen heti sen ottamisen yhteydessä?

Varaa maksuton kartoitus

Omavalvonta on ravintolan omaa toimintaa, mutta sen toteuttamiseen on saatavana asiantuntevaa apua

OTA YHTEYTTÄ

ILMAINEN RUOKATURVALLISUUSOPAS AMMATTIKEITTIÖILLE

Keräsimme oppaaseemme parhaat käytännön vinkit, joiden avulla varmistat päivittäisen ruokaturvallisuuden ammattikeittiössäsi.

LATAA OPAS

Fredman Group