Ympäristövastuu

Ympäristövastuumme pohjautuu ISO 14001:2015 standardiin, ympäristölakeihin ja vuonna 2018 muotoilemaamme vastuullisuusvisioomme.

Suurin osa päästöistämme syntyy raaka-aineiden valmistusprosessissa, kuljetuksista, tehtaan toiminnasta, kulutuksesta ja kierrätyksestä. Tehtaamme saavutti hiilineutraaliuden vuonna 2022, ja jatkamme vastuullisuustyötämme kartoittamalla toimintamme kokonaisvaikutukset.

Investoimme energiatehokkaaseen tuotantoon

Tehtaamme katolla on yksi Satakunnan merkittävimmistä aurinkovoimaloista, joka tuottaa noin 300 MWh sähköä vuodessa. Se on keskimäärin viidennes tehtaan vuosittaisesta kokonaissähkönkulutuksesta ja kesäkuukausina paneeleilla pystytään kattamaan jopa 45 prosenttia sähkönkulutuksesta.

Aurinkovoimalan lisäksi tehdaskiinteistö lämpenee kotimaisella puuhakkeella käyvällä hakelämpölaitoksella. Aurinkolämpökeräimet pitävät käyttöveden lämpimänä. Ostamamme sähkö tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä.

Kohti hiilineutraalia kaupunkia

Paikallisena yrityksenä olemme tärkeässä roolissa Rauman kaupungin tavoitteessa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Meille myönnettiin vuonna 2014 HINKU-tunnuksen käyttöoikeus tunnustuksena päästöjemme aktiivisesta vähentämisestä.

Materiaalivastuullisuus

Materiaalivastuullisuus on meille päivittäistä työtä. Se on tärkeä kriteeri sekä nykyisen tuoteportfolion tarkastelussa että uusien innovaatioiden arvioinneissa.

Visiomme kierrätettävistä ja uusiutuvista materiaaleista valmistetuista tuotteista ohjaa valintojamme. Materiaalien biohajoavuus, kierrätettävyys, luonnolliset ainesosat ja alkuperä ovat keskeisiä kriteereitä, kun suunnittelemme uusia tai päivitämme olemassa olevia tuotteitamme. Joillekin tuotteille, kuten alumiinivuoille, on haasteellista löytää vaihtoehtoa ilman, että käyttöominaisuuksista tingitään. Sama pätee osittain muoveihin. Etsimme kuitenkin koko ajan uusia vaihtoehtoja, kuten uusia biohajoavia laatuja.

Suunnitelmissa on esimerkiksi:

Kuulumme Rinkiin

Huolehdimme pakkaustemme tuottajavastuusta. Pakkausviestinnällä kannustamme käyttäjiä kierrättämään pakkaukset asianmukaisesti, jotta pakkausten elinkaaren loppu noudattaisi vastuullisperiaatteitamme.

Katso myös

Sosiaalinen vastuu