YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Fredman


YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainability Development Goals, SDG) tarkoitus on ohjata maailmaa kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan suuntaan vuoteen 2030 mennessä.

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.

Fredman haluaa osaltaan edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Olemme sitoutuneet erityisesti kolmeen alla oleviin toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta olennaisimpaan tavoitteeseen.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

YK:n kestävän kehityksen tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Oikeudenmukainen työnantaja ja kumppani koko arvoketjussa.

Kotimainen työ on meille sydämen asia. Tuotamme Rauman seudulle talouskasvua työllistämällä satakuntalaisia tehtaallamme ja suosimalla kotimaisia sekä paikallisia yhteistyökumppaneita. Varmistamme työpaikkojen pysyvyyden investoimalla tuotannon tehokkuutta ja työturvallisuutta parantaviin automaatio- ja teknologiaratkaisuihin.

Olemme reilu työnantaja, joka panostaa henkilöstön hyvinvointiin.  Omien työntekijöidemme lisäksi ja kannamme vastuun ihmisoikeuksien toteutumisesta toimitusketjussamme. Tunnemme toimittajamme hyvin ja meillä on pitkäaikaisia kumppanuuksia. Edellytämme kumppaneiltamme sosiaalisen vastuun tarkastamista omien toimittajiensa osalta.

Vastuullista kuluttamista

YK:n kestävän kehityksen tavoite 12: vastuullista kuluttamista

Kestävää ruoanlaittoa ja kulutustapoja edistämässä.

Kannustamme vastuullisiin valintoihin keittiössä tuomalla kuluttajien ja keittiöammattilaisten saataville tuotteita, jotka on valmistettu kestävästi. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki tuotteemme on kierrätettäviä ja valmistettu uusiutuvista raaka-aineista.

Haluamme auttaa varmistamaan, että ruoka, jonka viljelyyn ja valmistamiseen on käytetty paljon eri resursseja, päätyy ihmisille ravinnoksi. Moni tuotteistamme pidentää elintarvikkeiden säilyvyyttä ja ne auttavat vähentämään hävikkiä.   

Ilmastotekoja

YK:n kestävän kehityksen tavoite 13: ilmastotekoja

Olemme johdonmukaisesti vähentäneet oman toimintamme vaikutuksia jo vuodesta 2016 alkaen. Tämä näkyy konkreettisesti siitä, että oman toimintamme suorat päästöt sekä ostetun energian synnyttämät päästöt ovat pienet, yhteensä vain 0,07 % kokonaispäästöistä, eli 15,48 t CO2e (perustuu vuoden 2022 lukuihin). Tehtaamme Raumalla käyttää 100 % uusiutuvaa energiaa, josta keskimäärin noin viidennes katetaan omalla aurinkovoimalalla.

Vuoden 2024 aikana tulemme asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Fredman vaalii kotimaista työtä

Lue lisää