Yhteinen pöytä – vuoden keittiöteko

Vuoden Keittiöteko 2017 -palkinto Vantaalle!

Fredmanin perustaman Vuoden Keittiöteko -kilpailun pääpalkinto on päätetty antaa Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakunnan hallinnoimalle Yhteinen Pöytä -toimintamallille. Yhteinen pöytä on verkosto, joka luo mallia vantaalaiselle, yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle.

Vuoden Keittiöteko -kilpailussa etsittiin tekoa tai tiimiä, joka on luonut ammattikeittiöön uusia toimintamalleja, teknologiaa tai palvelumalleja, luonut elämyksiä aterian nauttijalle sekä uudistanut vanhoja, toimimattomia malleja sekä tehostanut yrityksen tai Suomen yhteisten varojen käyttöä tinkimättä mausta ja laadusta. Toista kertaa järjestettyyn Vuoden Keittiöteko -kilpailuun tuli maalis-syyskuun aikana lähes 40 ehdotusta, joista osassa mainittiin sama ehdokas. Kaikkiaan ehdotettiin 32 eri tekoa.

Yhteinen pöytä yhdistää hävikkiruoan hyötykäytön ja ruoka-avun kehittämisen

Yhteinen pöytä on kahden suuren toimijan, Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakunnan, yhteistyö hävikin ohjaamiseksi ruoka-apua tarvitseville ja hävikin hyödyntämiseen kansalaistoiminnassa ja yhteisöruokailuissa. Yhteisellä pöydällä ei ole omaa ruoka-avun jakoa eikä omia leipäjonoja, vaan he tarjoavat tähän työhön keskitetyn logistiikkapalvelun: hävikkiterminaalin. Verkostoon kuuluu noin 30 ruokahävikin lahjoittajaa ja noin 35 ruokahävikkiä vastaanottavaa tahoa, minkä kuljetuksista hävikkiterminaali vastaa.

Kuvaaja: Sam Jamsen