Rekisteriselosteet

Fredman Group Oy:ssä yksityisyydensuojasi on meille tärkeää. Pidämme hyvää huolta henkilötiedoistasi ja kehitämme tietosuojaprosessiamme jatkuvasti. Järjestelmiemme henkilötietojen käyttöoikeus on rajattu ainoastaan työntekijän työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Löydät tietosuojaperiaatteemme täältä.

Tietosuojaselosteissa on määritelty tarkemmin henkilötietojen kerääminen, käsittely ja luovuttaminen:

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Uutiskirjeen tietosuojaseloste

Suoramarkkinoinnin tietosuojaseloste

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle. Oheisilla lomakkeilla rekisteröidyt voivat hakea tietojaan tai pyytää muutosta rekistereistä:

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Fredman Group