Vastuulliset raaka-aineet – luonnonvaroja kunnioittaen

Vastuullinen hankinta ja läpinäkyvä toimitusketju ovat vastuullisuustyössämme keskeisessä asemassa useastakin näkökulmasta. Vastuullisen hankinnan tärkeimmät osa-alueet ovat elintarviketurvallisuus, hankintaketjun läpinäkyvyys, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Valtaosa päästöistämme (2022: 96,99 %) tulee raaka-aineiden ja materiaalien hankinnasta, mikä on tyypillistä jalostusteollisuudelle.

Vaikka suosimme lähituotantoa, niin ketjumme ulottuu moniin maihin ja vaikutamme lukuisiin ihmisiin. Varmistamme monen asiantuntijamme kanssa hankkimiemme raaka-aineiden ja valmistuotteiden laadun, turvallisuuden ja alkuperän sekä pakkausten vaatimustenmukaisuuden. Edellytämme, että toimittajamme ja alihankkijamme sitoutuvat vastuulliseen toimintatapaamme. Lue blogistamme lisää, kuinka arvioimme toimittajiamme jatkuvasti ja systemaattisesti.

Tunnemme hankintaketjumme ja yhteistyökumppanimme

*Oman toimintamme suorat päästöt sekä ostetun energian synnyttämät päästöt ovat pienet, yhteensä vain 0,07 % kokonaispäästöistä, eli 15,48 t CO2e

Vastuulliset raaka-aineet omassa tuotannossa

Valtaosa tuotemyynnistämme (2023: 70 %) tulee oman tuotannon eli Rauman tehtaallamme valmistettavista tuotteista. Puolet tuotemyynnistämme koostui puukuitutuotteista. EU:n metsäkatoasetuksessa puu luokitellaan riskiraaka-aineeksi. Oman tuotantomme kuitutuotteidemme raaka-aineet tulevat Suomesta ja Saksasta ja ne ovat yli 90 % sertifioituja.

Pyrimme aina vastuullisempiin raaka-aineisiin ja korkeaan laatuun sekä oman tuotannon tuotteiden raaka-aineissa että välitettyjen valmistuotteiden osalta. Kasvatamme myös aktiivisesti uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuutta tuotteissamme. Elintarvikepakkauksissa huomioidaan kokonaissuorituskyky, jotta pakkaus suojelee ja pidentää elintarvikkeen käyttöikää.

Kierrätys on tärkeä osa kulttuuriamme

Tuotantomme jätteestä suurin osa tulee pahvista ja paperista. Kierrätysasteemme on korkealla tasolla: 83,4 %. Yhtenä olennaisena tekijänä kierrätysasteen taustalla on kahvisuodattimien valmistus kiertotalousmenetelmin. Suodatinpussien valmistuksessa noin 30 % raaka-aineesta jää pussin muodon takia ”leikkuujätteeksi”. Leikkuujäte paalataan tiiviiksi kuutioiksi, joissa se kuljetetaan takaisin paperinvalmistajalle. Näin raaka-aine saadaan takaisin kiertoon ja hukkaa ei synny lähes lainkaan. Fredmanin kahvinsuodattimet ovat FSC-sertifioituja.

Graafi jätteiden hyödyntämisestä

*Kierrätettäviin jätejakeisiin lukeutuvat pahvi, paperi, muovi, metalli ja alumiini, lasi, biojätteet, SER ja osa vaarallisesta jätteestä (mm. akut).
**Muut jätteet: sekajäte 0,002 % ja kierrättämätön vaarallinen jäte 0,27 %. Ei-kierrätykseen menneessä vaarallisessa jätteessä on maalijätettä, orgaanista jätettä ja öljyistä kiinteää jätettä.