Vastuullisuusvisio2030

14.9.2018

Vastuullisuusmatka alkaa ensimmäisestä askeleesta

Yrityksen visio tarkoittaa näkemystä ja tavoitetta siitä, missä yritys on tietyn ajan päästä. Visioita voi olla koko liiketoiminnasta tai jostakin sen osa-alueesta.

Me Fredman Groupissa olemme määritelleet jo muutama vuosi sitten visioksemme täydellisen keittiön tavoittelemisen. Vastuullinen liiketoiminta on tärkeä osa tätä visiota. Siksi olemme nyt muotoilleet yrityksellemme myös erillisen vastuullisuusvision.

 

Vastuullisuusvisiomme mukaan kaikki tuotteemme tehdään uusiutuvista materiaaleista ja ovat täysin kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä.

 

Hyvän vision täytyy olla kunnianhimoinen mutta realistinen. Sen saavuttamisen täytyy olla vaikeaa mutta mahdollista.

Fredman Groupin matka kohti tavoitetta on käynnistynyt tuotannossamme, missä lähes kaikki jätteet päätyvät jo kierrätykseen. Viime vuonna sekajätteeseen päätyi vain 0,04 prosenttia tuotannossa käytetyistä materiaaleista!

Erityisen haasteelliseksi tavoitteen saavuttamisen tekee kuitenkin muovi. Monet ovat viime aikoina kiinnittäneet huomiota niihin haittoihin, joita muovijäte aiheuttaa erityisesti maailman merillä. Aivan ongelmatonta muovista luopuminen ei kuitenkaan ole.

Fredman Groupilla on suuri vastuu ruokaturvallisuudesta – ja muovi on erinomainen materiaali ruuan säilyvyyden kannalta. Muovin valmistuksen ympäristökuorma on myös kohtuullisen pieni, joten ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen löytäminen ei aina ole helppoa.

Olemme kuitenkin aloittaneet matkan kohti muovittomampaa maailmaa pyrkimällä korvaamaan muovin osin tai kokonaan biopohjaisilla raaka-aineilla, käyttämällä osin kierrätettyä muovia tai vähentämällä muovin määrää tuotteissamme.

Toistaiseksi suorassa elintarvikekontaktissa oleville tuotteille hyvä ja turvallinen vaihtoehto on korvata muoviraaka-aine muulla materiaalilla tai vähentää muovin määrää tuotteissa. Toimme esimerkiksi juuri markkinoille ESKIMO Green PE -pakastuspussit, joiden raaka-aineesta 95 prosenttia on sokeriruokopohjaisia.

Kuluttajina meillä kaikilla on jatkuvasti paremmat mahdollisuudet kierrättää muovijätteet. Se ei tietenkään poista Fredman Groupin kaltaisten yritysten vastuuta.

Voin taata, että suhtaudumme vastuuteemme vakavissamme. Tavoitteeseen on vielä matkaa, mutta liikumme koko ajan oikeaan suuntaan.

Peter Fredman
Hallituksen puheenjohtaja
Fredman Group

Copyright © Fredman Group 2018

Fredman Group