Fredmanin arvot

Fredmanin kulttuuri ja kasvu perustuvat vahvaan perheyrityksen arvopohjaan. Emme kuitenkaan usko sanahelinään, vaan tekoihin ja toimintaan. Sen vuoksi arvomme ovat kirjoitettu ohjenuoraksi, joka ohjaa meitä välittämään, kehittymään, olemaan rohkeita sekä toimimaan kannattavasti ja vastuullisesti.

Kulttuurimme perusta

Tavoittelemme yhdessä toistemme ja asiakkaidemme kanssa suuria: täydellistä keittiötä ja toimialan uudistamista. Näiden saavuttaminen edellyttää meiltä halua auttaa muita onnistumaan. Kohtelemme kaikkia ystävällisesti ja välitämme toisistamme ja asiakkaistamme, minkä osoitamme arkisina tekoina päivittäin.

Uudistuminen on edelläkävijyyden edellytys. Olemme ammattitaitoista porukkaa, joka kehittää osaamistaan jatkuvasti niin asiakkaidemme, Fredmanin kuin jokaisen yksilön hyväksi. Tartumme myös prosessien epäkohtiin ja muutamme ne tarmokkaasti paremmin toimivaksi.

Maailma on täynnä mahdollisuuksia, joihin tartumme rohkeasti. Muutoksessa onnistuminen edellyttää meiltä rohkeuden lisäksi näkemyksellisyyttä, avointa keskustelua ja sinnikkyyttä.

Tuotamme ylivoimaisia asiakaskokemuksia Fredmanin kaikissa toiminnoissa. Tässä onnistuminen luo pohjan kannattavuudelle ja siten perheyrityksemme elinvoimaisuudelle myös tulevaisuudessa.

Perheyrityksenä meille on ominaista huolehtia niin henkilöstöstä, ympäristöstä kuin suomalaisesta yhteiskunnastakin. Nämä luovat kivijalan kestävän kehityksen mukaiselle yritystoiminnalle.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme.

Fredman Group