UUSIUTUVIA RAAKA-AINEITA, TYÖHYVINVOINTIA JA ELINTARVIKETURVALLISUUTTA

Me Fredmanilla olemme parhaita makuja ja ruokaelämyksiä etsivien palveluksessa. Synnytämme ideoita ruoan valmistamiseen, säilyttämiseen ja kuljettamiseen sekä keittiön puhdistamiseen. Asiakkaamme näyttävät meille suuntaa parhaiden makuelämysten luomiseksi. Haluamme täyttää asiakkaiden odotukset toimimalla vastuullisesti ja tähtäämme ylivoimaiseen asiakaskokemukseen.

Kestävä kehitys vaatii pitkäjänteistä työtä. Perheyrityksenä pitkäntähtäimen tavoitteiden asettaminen on meille ominaista. Tämän hetkinen strategiamme tähtää vuoteen 2040 ja haluamme kyetä tarjoamaan työtä myös seuraaville sukupolville. Edistämme työssämme kestävää kehitystä ja huomioimme toiminnassamme sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuun.

Me Fredman Groupissa olemme määritelleet jo muutama vuosi sitten visioksemme täydellisen keittiön tavoittelemisen. Vastuullinen liiketoiminta on tärkeä osa tätä visiota. Siksi olemme muotoilleet yrityksellemme myös erillisen vastuullisuusvision.

VASTUULLISUUSVISIO2030

Vastuullisuusmatka alkaa ensimmäisestä askeleesta

Tutustu vastuullisuusvisioomme

SITOUMUS2050

Olemme tehneet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen.

Lue lisää sitoumuksestamme

PROFESSIONAL FOOD CONTACT

Olemme jo usean vuoden ajan toimineet pitkäjänteisesti kestävän kehityksen eteen.  Ajattelemme, että parhaat raaka-aineet tarvitsevat rinnalleen parhaat työvälineet. Siksi pidämme huolta, että tuotteemme lunastavat lupauksen ”Professional Food Contact”. Lupauksen mukaisesti tuotteemme ovat turvallisia käyttää elintarvikekontaktissa ja niiden valinnassa ja valmistamisessa on huomioitu kestävä kehitys. Olemme saavuttaneet useiden laatua mittaavien tahojen luottamuksen. Tuotteillemme ja toiminnallemme on myönnetty lukuisia eri sertifikaatteja.

Kunnioitamme toiminnassamme kansainvälisiä sosiaalisen vastuun BSCI-toimintaperiaatteita ja tuotantolaitoksemme Rauman Lapissa toimii esimerkkinä ympäristöä kunnioittavana tuotantolaitoksena. Olemme onnistuneet alentamaan hiilidioksidipäästöjämme viimeisten seitsemän vuoden aikana yli 30 prosenttia.

KOHTI PAREMPAA TYÖHYVINVOINTIA

Fredman Groupille on myönnetty työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän OHSAS 18001 -sertifikaatti. OHSAS 18001 -standardin tarkoitus on ehkäistä työperäisiä kuolemia, tapaturmia, vahinkoa terveydelle ja edistää työhyvinvointia. Sertifikaatti kertoo yrityksen tosissaan ponnistelevan turvallisen työympäristön ja hyvinvoinnin puolesta. Me Fredmanilla uskomme, että hyvinvoinnilla on suuri merkitys mm. tehokkuuteen, innovatiivisuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseenTavoitteenamme on ehkäistä työtapaturmia ja turvata henkilöstön hyvinvointi entistä paremmin. Sitouduimme savuttomaksi työpaikaksi 1.9.2016 alkaen.

EDELLÄKÄVIJÄNÄ LUOMASSA INNOVAATIOITA

Kestävän kehityksen lisäksi arjen innovaatiot ja digitalisaation synnyttämät mahdollisuudet ohjaavat toimintaamme. Digitalisoituminen tarkoittaa meille etäpäivien ja verkkokokousten lisäksi paljon muutakin. Se auttaa meitä innovoimaan uusia ratkaisuja, joiden myötä asiakkaamme voivat omassa toiminnassaan huomioida vastuulliset toimintatavat.

Autamme asiakkaitamme esimerkiksi vähentämään ruokahävikkiä. Fredman Pro -palvelun avulla asiakkaamme pystyvät entistä paremmin seuraamaan ruoan valmistus- ja säilytysprosesseja sekä ennakoimaan riskejä, jotka voivat kuormittaa ympäristöä.

ELINTARVIKEKONTAKTIIN SOVELTUVAT VASTUULLISET TUOTTEET

Valmistamme kaikki tuotteemme elintarvikehyväksytyistä raaka-aineista ja meille on myönnetty ISO22000-sertifikaatti, joka osoittaa, että täytämme kansainväliset vaatimukset elintarviketurvallisuuden osalta.

Lähes 90 % materiaalihankinnoistamme on uusiutuvia raaka-aineita. Kotimaisten uusiutuvien raaka-aineiden osuus hankinnoistamme on yli 45 %. Fredman on Avainlippu-yritys ja monille tuotteillemme on myönnetty Avainlippu-tunnus. Lisäksi esimerkkinä leivinpaperimme ovat Joutsenmerkittyjä ja keittiöiden puhdistamisessa käytetyt kuituliinat on valmistettu FSC®-sertifioidusta puukuidusta.

TAVOITTEENA ”NOLLA” JÄTETTÄ KAATOPAIKALLE

Jatkuvana tavoitteenamme on vähentää tuotannostamme syntyviä ympäristövaikutuksia ja pyrimme hyödyntämään kaiken tuotannosta syntyvän jätteen. Esimerkiksi Fredmanin suodatinpussin valmistuksesta ei synny lainkaan jätettä vaan tuotantoa ohjaa kiertotalousajattelu.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena oli, että vuonna 2016 alle 20 prosenttia yhdyskuntajätteestä siirtyy kaatopaikalle. Kaatopaikkajätteen osuus tehtaamme tuottamasta jätteestä on vain 0,05 prosenttia. Meille on myönnetty ISO14001-sertifikaatti, joka osoittaa, että toteutamme tuloksellista ympäristöasioiden hallintaa.

MITEN VOIT VAIKUTTAA ITSE

Kierrätä oikein

Löydät tuotteistamme kierrätys- ja pakkausmerkinnät. Huolehdimme, että merkinnät on esitetty pakkauksissa selkeästi. Fredman on Suomen Pakkauskierrätys Ringin jäsenyritys. Rinki huolehtii kierrätyspisteiden pystyttämisestä ja huollosta.

Valitse pakkaus tai kääre tarpeidesi mukaan

Valmistaessasi, kuljettaessasi tai säilyttäessäsi ruokaa, mieti aina millaisen työvälineen, pakkauksen tai kääreen tarvitset. Esimerkiksi Folio varaa ominaisuuksiensa puolesta hyvin lämpöä, joten suosittelemme käyttämään foliota vain yhdessä kuumien ruokien kanssa. Elmu®-kelmu taas suojaa hyvin kylmät ruoat ja säilyttää näiden aromit myös kylmiössä. Ammattikeittiöiden tarpeisiin valikoimissamme on erilaisia GN-suojia, joita käyttämällä keittiön energiankulutusta voidaan vähentää.

Vältä ruokahävikkiä

Hukkaan heitetty ruoka kuormittaa ympäristöä, joten suosittelemme käyttämään keittiössä aikaa suunnitteluun ja ennakointiin. Huolehdi, että säilytät ja pakastat ruokia tarkoituksenmukaisissa pakkauksissa ja kääreissä. Tarkista kaappien ja kylmiöiden säilytyslämpötilat säännöllisesti ja pidä kaapit järjestyksessä.

 

 

Lue lisää Fredmanin ympäristöystävällisyydestä ja tuoteturvallisuudesta:

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS JA JÄLJITETTÄVYYS

Lue lisää

LAATU JA TUOTETURVALLISUUS

Lue lisää

Fredman Group