Seuraamme tarkasti raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyyttä sekä raaka-ainetoimittajien että asiakkaiden suuntaan. Tuotannossa raaka-ainemerkinnät tarkastetaan ja hyväksyttävät merkinnät kuitataan. Tuotteisiin merkitään tunnistetiedot, joiden avulla asiakasreklamaatioiden tuote-erät ja -kappaleet voidaan jäljittää omaan tuotantoon, ja sitä kautta taas raaka-aineisiin.

Joutsenmerkki

Leivin- ja suodatinpaperituotteillemme, sekä Eko pakastus- ja paistopusseille on myönnetty Joutsenmerkki-tunnus. Joutsenmerkki myönnetään tuotteille, jotka edistävät kestävää kehitystä. Joutsenmerkki tuotteessa kertoo, että sen valmistus, käyttö ja hävittäminen kuluttavat ympäristöä vähemmän kuin muiden vastaavien tuotteiden. Joutsenmerkki myönnetään tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät ympäristöasiantuntijoiden asettamat kriteerit.

Kompostointikelpoinen

Tuote, joka on varustettu sanalla kompostointikelpoinen, on valmistettu kompostikelpoisesta materiaalista.

FSC®

FSC CoC (Forest Stewardship Council ®) (Chain of Custody = puun alkuperän seuranta) yhdistää vastuullisen metsänhoidon ja kuluttajan. Valmistaja voi todistaa oman sitoutumisensa ympäristöystävälliseen ja sosiaalisesti vastuulliseen metsänhoitoon hankkimalla FSC-tunnuksen omiin tuotteisiinsa. FSC-sertifikaatin saa ainoastaan, jos koko ketju metsästä raaka-aineeseen muodostuu FSC-sertifioiduista prosesseista.

PEFC™

Kestävästi hoidettujen metsien puusta valmistetun tuotteen tunnistat PEFC™-merkistä. Merkki osoittaa myös, että jokaisella puuta matkan varrella jalostaneella yrityksellä, on PEFC™:n mukainen puun alkuperän seurantajärjestelmä. Jokainen meistä voi tehdä vastuullisia, ympäristön kannalta hyviä ostopäätöksiä. Uusiutuvasta puuraaka-aineesta ja kierrätettävästä puumateriaalista valmistetut tuotteet tarjoavat usein muita materiaaleja ekologisemman vaihtoehdon.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certication) edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. PEFC™:in tavoitteena on maailma, jossa ihmiset hoitavat metsiä kestävästi ja tukien laajasti kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Fredmanin PEFC™-sertifikaatin on myöntänyt Inspecta Sertifiointi Oy.

Hinku – Kohti hiilineutraalia Raumaa

Fredman Group Oy on osallistunut Rauman kaupungin Hinku-hankkeeseen, jonka myötä Fredmanille on myönnetty HINKU – Kohti hiilineutraalia Raumaa -tunnuksen käyttöoikeus. Fredman on keskittynyt vähentämään energiankulutusta suhteessa liikevaihtoon jokapäiväisten toimintojen tasolla. Viimeisen seitsemän vuoden aikana hiilidioksidipäästömme ovat vähentyneet 30 prosenttia. Kaatopaikkajätteen osuus tuotannon tuottamasta jätteestä on vain 0,05%.  Seuraamme aktiivisesti kierrätyksen vaikutusta hiilijalanjälkeen.

Uusiutuvaa energiaa

Meille on tärkeää, että ympäristöystävällisyys näkyy toimintamme kaikilla osa-alueilla. Siksi emme halua rasittaa luontoa turhaan myöskään sähkönhankinnan osalta. Ostamme ainoastaan uusiutuvaa energiaa, joka on todennettu eurooppalaisen Guarantee of Origin -järjestelmän mukaisesti.

Joutsenmerkitty-siivous

Fredman Operations tuotannon ja toimiston siivous on Joutsenmerkitty. Joutsenmerkityssä siivouspalvelussa siivous toteutetaan aina ympäristömerkityillä välineillä ja aineilla. Puhdistusaineiden annostelua ja kulutusta samoin kuin roskapussien määrää
seurataan tarkasti. Kierrätystä tuetaan lajitteluastioiden, opastuksen ja lajittelun seurannan avulla.

LUE LISÄÄ VASTUULLISUUDESTA

Edistämme työssämme kestävää kehitystä ja huomioimme toiminnassamme sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuun.

Siirry

Fredman Group