Panostamme hyvinvoivaan henkilöstöön

Meillä viihdytään pitkään

Henkilöstön jaksaminen ja osaaminen kulminoituvat johtamiseen: työntekijän läheiseen suhteeseen oman esihenkilön kanssa ja jatkuvaan vuoropuheluun. Korona-ajan etätyö ja uusiin työskentelytapoihin totuttelu ovat osin vaikuttaneet fredmanilaisten työtyytyväisyyteen. Olemme vuonna 2022 ottaneet johdon erityisteemoiksi työhyvinvoinnin ja johtamisen. Tavoitteenamme on, että 9/10 henkilöstöstämme haluaa suositella Fredmania työpaikkana.

Vaikutamme yhteiskunnassa

fredman yhteiskuntavaikuttaminen