Kategoria

 • Fredman
 • Vastuullisuus
 • Blogi: Toimittaja-arvioinnit vastuullisen hankinnan kulmakivenä Fredmanilla

  Kaarina Kiema | Julkaistu 27.11.2023

  Fredmanilla on laaja verkosto raaka-aine- ja tavarantoimittajia eri puolilta maailmaa, ja toimittajien toimittajat ulottuvat vielä laajemmalle. Toimitusketjumme ulottuu siis moniin maihin ja vaikuttaa lukuisiin ihmisiin. Hiljattain valmistunut hiilijalanjälkilaskenta osoittaa, että peräti 96,99 % toimintamme kasvihuonepäästöistä tulee ostetuista tuotteista ja raaka-aineista. Tämä korostaa hankinnan merkitystä vastuullisuustyössämme entisestään. Tässä blogikirjoituksessa kerron, miten toimittaja-arvioinnit ovat olennainen osa vastuullista hankintaamme ja mitä toimenpiteitä toimittajien suuntaan olemme tänä vuonna toteuttaneet.

  Fredmanin brändi edustaa korkealaatuisia ja elintarvikekelpoisia tuotteita, ja tuotteidemme laatu on vahvasti sidoksissa raaka-aineidemme ja toimittajiemme toiminnan laatuun. Siksi toimittajien systemaattinen hallinta ja jatkuva arviointi ovat avainasemassa. Laatu-, ympäristö- ja turvallisuussertifikaattimme asettavat myös vaatimuksia toimittajien arvioinnille.  Ne osaltaan auttavat meitä varmistamaan, että toimittajat täyttävät sekä meidän että asiakkaidemme laatuvaatimukset toimien vastuullisesti ympäristö-, turvallisuus- ja muilla aloilla.

  Käytännön tasolla toimittaja-arviointi Fredmanilla sisältää toimittajakyselyn ja mahdollisen auditoinnin toimittajan tiloissa. Toimittajille lähetetään kysely kolmen vuoden välein, joka koskee heidän laatu-, ympäristö-, turvallisuus-, elintarviketurvallisuus- ja vastuullisuustoimintojaan. Kyselyn perusteella päätetään, tarvitaanko toimittajalle varsinaista auditointia.

  Auditointitarve määritellään kolmella tasolla:

  Lopullinen auditointitarve voi riippua myös yhteistyön yksilöllisistä tekijöistä, ja arvioimme auditointitarvetta yhdessä hankinnan kanssa.

  Toimittaja-arviointi ja tulokset vuonna 2023

  Lähetimme toimittaja-arviointikyselyt kesällä 2023 kaikille yli 50 toimittajallemme, kattaen sekä raaka-aine- että muut tavarantoimittajat. Toimittajat vastasivat kyselyyn hyvin ja nopeasti, vastausprosentti oli 95 %. Ainoastaan kolmelta toimittajalta vastausta ei saatu määräaikaan mennessä.

  Useimmilla toimittajistamme on ISO22000 -sertifikaatti tai vastaava. Reilulla 20 toimittajalla tätä sertifikaattia ei kuitenkaan ole, ja näistä toimittajista yhdentoista tuotteet ovat kosketuksissa elintarvikkeeseen. Elintarviketurvallisuuslausunnot ja vaadittavat testit ovat kunnossa kaikilla toimittajilla. Kuitenkin yhden kanssa jatkamme vielä selvityksiä dokumenttien kanssa, koska heillä on tehtaanvaihto menossa parhaillaan. Tehtaanvaihdon vuoksi myös vaadittavat dokumentit tulee uusia.

  Kaikki kyselyyn vastanneet toimittajat täyttivät kriteerit, eikä auditointitarvetta ole tällä hetkellä. Kolmen toimittajan osalta, jotka eivät vastanneet kyselyyn, pyrimme saamaan vastaukset vuoden loppuun mennessä. Yhdelle näistä kolmesta toimittajasta tehtiin auditointi marraskuussa.

  Teemme toimittajavierailuja myös auditointien ulkopuolella ja aktiivinen yhteistyö toimittajien kanssa on osoittautunut hedelmälliseksi. Vaikka varsinaisia auditointeja ei tehtäisikään, käymme läpi laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskysymyksiä muissa yhteistyötapaamisissa. Myös meidän tehtaan ovet ovat avoinna yritysvierailuille. Ota yhteyttä, jos kiinnostuitte vierailemaan meillä!

  Kaarina Kiema

  Vastuullisuus- ja laatupäällikkö
  Fredman Group Oy

  Kaarina LinkedInissä

  Kirjoittaja toimii Fredmanilla vastuullisuus- ja laatupäällikkönä. Työssään hän on aktiivisesti tekemisissä organisaation eri osastojen kanssa raaka-aineiden ja lopputuotteen laadun varmistamiseksi. Asioita, joista hän työssään innostuu ovat vastuullisuusasioiden tuominen käytäntöön sekä uuden oppiminen ja sen soveltaminen arjessa.

  Kysely: kesäjuhlien kahvipöydän suosikkitarjoilujen ykköstilan vei mansikkakermakakku

  Kahvipöydässä eniten houkuttavat kakut, vähiten pikkuleivät, pullat ja kakkutikkarit.

  Lue lisää
  Niklas Wickström Fredmanin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi

  Niklas on toiminut suomalaisen pääomasijoitusyhtiön Korona Invest Oy:n sijoitusjohtajana vuodesta 2017 lähtien. Korona Investin ja Fredman Groupin välinen kauppa toteutui...

  Lue lisää