Fredmanilaiset esittäytyvät: Peter ”Peppe” Nyman

”Vastuullisuuden merkitys ja ihmisten välittäminen ilmastomuutoksesta tuntuu nousevan monessa maassa valintoja ohjaavaksi tekijäksi”

Fredmanin liiketoimintajohtaja ja ohjausryhmän jäsen, Peter ”Peppe” Nyman on tehnyt pitkän ja kansainvälisen uran erilaisten kuluttajatuotteiden parissa. Nyt hän vastaa Fredmanilla kotikokeille ja ammattilaisille suunnattujen keittiötuotteiden ja pakkausratkaisujen liiketoiminnasta kotimaassa sekä viennistä.

Fredman employee

 

Terve Peppe, kertoisitko hieman työarjestasi?

Vastaan tuoteliiketoiminnastamme niin Suomen kuin kansainvälisen myynnin osalta. Myyntikanavamme ovat pääsääntöisesti päivittäistavarakauppa, tukkukauppa, foodservice, julkinen sektori, sekä valmistava teollisuus. Työpäiväni ovat hyvin vaihtelevia, mutta monesti niihin kuuluu erilaisia yhteistyö- ja kehityspalavereja, sekä sparrausta myyntipäälliköidemme kanssa.  Meillä on ympäri Suomen 7-henkinen myyntitiimi. Pyrin työlläni avaamaan latuja ja luomaan onnistumisen mahdollisuuksia tiimilleni.

Sinulla on pitkä ja kansainvälinen tausta erilaisten kuluttajatuotteiden parissa.  Onko kuluttajien käyttäytymisessä havaittavissa jotain universaalia muutosta?

Viime vuosien tapahtumat ja niiden tuomat muutokset ovat vaikuttaneet yleisesti ihmisten elämään ja kuluttamiseen niin Suomessa kuin muualla. Se, miten reagoidaan muutokseen, miten käytettävissä oleva raha käytetään, vaihtelee toki maiden ja tottumuksien välillä. Vastuullisuuden merkitys ja ihmisten välittäminen ilmastomuutoksesta on puolestaan asia, joka tuntuu nousevan monessa maassa todella tärkeäksi ja valintoja ohjaavaksi.

Millaiset hetket antavat sinulle eniten työssäsi?

Onnistumiset, pienet ja isommat! Onnistumisten jakaminen luo positiivista energiaa ja hyvää mieltä.

Onnistumisen edellytyksiä luovat mielestäni asioiden tekeminen yhteisymmärryksessä, osallistaminen, sujuva vuorovaikutus, hyvät toimintatavat ja selkeät tavoitteet.  Isossa kuvassa itselleni on merkityksellistä, että työilmapiiri ja yhteisö on sellainen, jossa on ja saa olla kivaa. Myös uuden oppiminen ja kehittymien on todella tärkeää, se motivoi ja sitouttaa!

Mihin suuntaan haluat osaltasi kehittää Fredmania yrityksenä?

Fredman on kasvanut ja kehittynyt todella paljon viime vuosina. Aina on kuitenkin mahdollisuus löytää uusia toimintatapoja parantaakseen yrityksen kilpailukykyä ja tukeakseen kannattavaa kasvua paremmin. Olen luonnostani kehittämisorientoitunut, ja siksipä varmastikin kiinnitän huomiota usein toiminnan laatuun. Siihen, miten asioita tehdään ja miten esimerkiksi pysytään, puhumattakaan ollaan alan kehityksen kärjessä. Kokemuksesta tiedän, että yritykset voivat tehdä lähes samaa asiaa, mutta voittaja on se, joka onnistuu toteutuksen kaikissa vaiheissa.

Koen, että yrityksen kulttuuri ja ihmiset tekevät tästä yrityksestä todella hienon. Ne ovat vahvoja menestystekijöitä, joiden avulla kaikki on mahdollista, kun keskitymme oikeisiin asioihin ja panostamme niihin.  Olen todella iloinen, että saan olla mukana kehittämässä yritystä eteenpäin.

Miten pidät huolta työn ja vapaa-ajan tasapainosta?

Tämä onkin tärkeää hyvän mielen ja energiatason säilyttämiseksi. Perhe ja ystävät ovat tasapainon ylläpitämisessä tärkeässä roolissa ja heidän kanssaan vietän vapaa-aikaa. Liikun mielelläni myös metsässä metsästysporukan kanssa.

Tutustu muihin työntekijätarinoihimme!

Lue lisää