Ruokaturvallisuus on ykkösprioriteetti Rax Pizzabuffetissa

7.6.2021

Ruokaturvallisuus on toiminnan lähtökohta Rax-ketjun ravintoloissa, joissa monipuolinen ja läpi päivän saatavilla oleva buffet on tärkeä osa tarjoomaa. Ruokaturvallisuutta ylläpidetään monin eri keinoin ja sitä hallitaan Fredmanin Chefstein®-teknologialla.

Ammattikeittiöissä on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaille tarjottava ruoka on käsitelty oikeassa lämpötilassa, ja että kylmäketjusta, pintapuhtaudesta ja kuljetusten aikaisesta pakkaamisesta on huolehdittu oikein.

Varmistamme ruokaturvallisuuden toteutumisen monin tavoin. Reseptiikassa huomioidaan raaka-aineiden säilyvyys ja esilläoloajat ja -astiat on suunniteltu siten, että ruoka pysyy turvallisena ja hyvänä asiakaille, sanoo Rax Pizzabuffetin aluepäällikkö Ulla Heininen.

Asiakkaan näkökulmasta on oleellista, että kylmä ruoka tarjotaan kylmänä ja kuuma kuumana. Tämä on yksi ruokaturvallisuuden perusperiaatteista.

Teknologia varmistaa ruokaturvallisuuden

Rax-ketjun kaikissa ravintoloissa on käytössä Fredmanin ruokaturvallisuutta edistävä teknologia. Fredmanin Chefstein® on suunniteltu auttamaan ammattikeittiöitä ruokaturvallisuuden ylläpitämisessä.

Ammattikeittiöissä ruokaturvallisuushälytyksiä on jatkuvasti. Ja se on hyvä asia. Automaattisia hälytyksiä tulee esimerkiksi, jos kylmätilojen ovi on jäänyt auki ja tilan lämpötila nousee. Kun tilanteeseen voidaan reagoida nopeasti, pystytään välttämään hävikkiä ja säästämään kuluja

Teknologia helpottaa paljon arkea keittiöissämme. Tietoa on helpompi tuottaa ja tallentaa, ei tarvita erillisiä lippuja ja lappuja, jotka voivat kadota, Heininen sanoo

Sovellus myös muistuttaa ravintolatyöntekijöitä erilaisista ruokaturvallisuuden toimenpiteistä, kuten pintapuhtausnäytteiden ottamisesta. Toimenpiteen suorituksen jälkeen tulos tallentuu järjestelmään, josta aluepäälliköt voivat tarkastella tietoja

Suomen ruokaturvallisuus maailman huippua

Raxin käyttämää teknologiaa löytyy muistakin ammattikeittiöistä: Suomessa ratkotaan joka päivä valtakunnallisesti satoja ruokaturvallisuushälytyksiä ja niihin reagoimalla vältetään ruokaturvallisuusriskien syntyminen. Ravintolahenkilökunnalle tulevat ilmoitukset ja hälytykset voivat kertoa esimerkiksi siitä, että vastaanotettavan raaka-aineen lämpötila on liian korkea, eli kylmäketju on katkennut. Raaka-aineita ei silloin oteta vastaan eikä laiteta ravintolaan tarjolle.

Työ ammattikeittiössä on hektistä ja vuorot vaihtuvat tiuhaan. Hyvät työkalut lisäävät toiminnan läpinäkyvyyttä ja varmistavat, ettei mikään jää huomaamatta. Hälytykset perustuvat omavalvontasuunnitelmaan, jossa määritellään haluttu taso. Alin taso on ruokaterveysviranomaisten valvoma, mutta niin Rax kuin valtaosa muistakin ammattikeittiöistä tekee paljon enemmän. Ruokaturvallisuus on yksi syy, miksi Suomi on maailman ruokaturvaindeksin ykkönen.

Tänään maanantaina 7.6.2021 vietetään Maailman ruokaturvapäivää.

Lue lisää ruokaturvallisuudesta verkkosivuiltamme:

Ruokaturvallisuus on asiakasturvallisuutta
Ruokaturvallisuus säilyy vain jatkuvalla työllä
Muista ruokaturvallisuus myös helteellä

Fredman Group